Especialistes

Contingut

Us presentem alguns dels especialistes que fan possible que el BioBlitzBCN sigui un èxit, tant en resultats científics com en participació ciutadana.

Aquests són els Especialistes:

 • Ornitòleg per vocació des de molt jove, Abel Julien actualment forma part de la Unitat de Divulgació de l’ICO, on imparteix cursos d’introducció a l’ornitologia, identificació d’ocells i diferents aspectes de la biologia de les aus, a més de coordinar els cursos que ofereix l’associació arreu de Catalunya. Abel també s’encarrega de diferents activitats de divulgació de l’ornitologia que l’ICO porta a terme com l’organització d’esdeveniments, xerrades divulgatives, jornades obertes al públic o relacions amb la premsa.

  També s’encarrega de promocionar els projectes de ciència ciutadana de l’ICO (dels quals ell mateix és entusiasta col·laborador voluntari), com són:  Ocells dels Jardins, Ornitho, Nius, Orenetes o SOCC entre d’altres. Tots ells, projectes que compten amb la col·laboració de milers de persones del gran públic que fan la seva contribució a la ciència enviant informació sobre ocells.

 • Àngel Romo és Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Actualment és Cientific Titular del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) adscrit a l’Institut Botànic de Barcelona.

 • Antonio Gómez Bolea

  Universitat de Barcelona

  Antonio Gómez Bolea és Doctor en Biologia i s’ha especialitzat en l’estudi dels líquens i els micromicets.

  Ha treballat sobre ecologia, sistemàtica i taxonomia d’aquests organismes, així com en la part aplicada en l’ús de Bioindicadors de qualitat atmosfèrica, de la continuïtat ecològica dels boscos, del biodeteriorament dels monuments petris o la liquenometria.

 • Va estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona, on va obtenir el títol de Llicenciada (2003) i el de Doctora (2010) amb la menció de premi extraordinari. Des d’octubre de 2011, és conservadora responsable de les col·leccions d’Artròpodes i membre del consell editorial de la revista Arxius de Miscel·lània Zoològica. A més de revisora de manuscrits a revistes científiques d’àmbit internacional com:  Agric., Ecosyst. & Environ., J. Pest Science, J. Entomol. Res. Soc. i també d’àmbit nacional com la SEA, el Butlletí d’ICHN o Orsis. Com a investigadora, desenvolupa estudis sobre els efectes de la intensificació agrícola (a escala de paisatge i de parcel·la) sobre la xarxa tròfica (fitòfags, predadors, parasitoids) d’artròpodes dels agro-ecosistemes mediterranis de cereal. Actualment, responsable, també, dels estudis de recerca propis del Departament d’Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

  Mail de contacte: bcaballerolo@bcn.cat

 • Carlos Gómez Bellver

  Universitat de Barcelona

  Llicenciat en Farmàcia i Biologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Organismes i Sistemes. Actualment realitzant doctorat a la UB sobre plantes al·lòctones i invasores als Països Catalans.

  El meu interès principal es la biodiversitat vegetal, focalitzat ara en conèixer les plantes exòtiques, tant a nivell taxonòmic com biològic, i en esbrinar el seu possible impacte al nostre territori.

 • Fascinat del que vaig coneixent cada dia de les formigues.

  En aquests moments sóc Catedràtic de Zoologia (porto uns 23 anys com a
  professor en la Facultat de Ciències) i Director del Departament de Ciències Ambientals de la UdG. També sóc President de l’Associación Ibèrica de Mirmecologia (AIM).

  La meva recerca té com a punt focal les formigues i bàsicament en tres
  línies: la dispersió de granes per formigues, formigues invasores,
  formigues com a bioindicadors i la seva distribució i resposta al canvi
  global a nivell mundial.

 • Biòloga marina, té una àmplia experiència en la taxonomia d’invertebrats marins i l’ecologia del zooplàncton, especialment zooplàncton gelatinós i crustacis. L seva experiència professional i de recerca s’ha centrat en l’estudi dels cicles de vida, la dinàmica poblacional i les relacions tròfiques. Ha treballat amb grups de recerca de països diversos i altres zones del món principalment el Carib i la Mediterrània. Ha participat en molts projectes de recerca adquirint una visió general sobre els processos d’acoblament que es donen entre el plàncton i el bentos.
  Actualment és la responsable de l’àrea científica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i s’encarrega d’establir la direcció estratègica de les activitats científiques per assegurar que compleix amb els reptes nacionals i internacionals i amb les necessitats més rellevants de la societat.

 • Biòloga, especialista en sons de la natura, treballa activament com a professional independent en la gravació de sons de la natura, vocalitzacions i cants d’ocells i altres grups faunístics. Durant els darrers 25 anys ha publicat amb el seu segell Alosa sons de la natura les primeres guies sonores de consulta de cants i reclams dels ocells del pais, d’amfibis, mamífers i insectes, així com paisatges sonors ibèrics, de selves tropicales americanes y de la sabana africana.

  Col·labora amb diferents entitats i institucions en la divulgació dels sons de la natura impartint conferències i tallers i amb sonoritzacions diverses. Membre de l’ICO, SEO/Birdlife, Amics del Museu de Ciències Naturals, WSRS (UK), Cornell Lab of Ornithology (EEUU) entre d’altres. Actualment col.labora amb el Museu de Ciències Naturals en un projecte de desenvolupament de la Fonoteca Natura Sonora.

 • Llicenciat en Biologia, és membre fundador de l’AIM (Asociación Ibérica Mirmecológica). Col·labora amb el Dept. d’Artròpodes del Museru de Ciències Naturals de Barcelona, tant en la determinació de mostres, conjuntament amb Xavier Espadaler (UAB) com en la revisió, la documentació i l’ordenació dels fons de la col·lecció de formigues (Himenòpters: Formícids) preservada en sec.

 • Francesc Llimona Llovet

  Parc de Collserola

  Biòleg i Responsable d’estudis i Seguiments al Parc Natural de la Serra de Collserola (Estació Biològica) on, des de 1987, realitza un monitoratge de les poblacions d’ocells dels diferents ambients del parc.

 • Llicenciada en Biologia, especialitat Zoologia, per la Universitat de Barcelona, l’any 1982. Tècnic de col·leccions al Museu de Ciències Naturals de Barcelona des de 1991, en la col·lecció de sons d’animals i en la col·lecció de cordats com a responsable de la col·lecció osteològica. Des de 1998 és responsable de la gestió i conservació de la col·lecció d’artròpodes, centrant-se en el principal objectiu del departament com és la documentació i informatització de la col·lecció. L’any 2011 passa a ser conservadora responsable de les col·leccions d’artròpodes.

  En els darrers anys, el Departament s’inicia i continua amb la tradició d’estudiar la biodiversitat d’artròpodes d’hàbitats subterranis (hipogeus) i també d’artròpodes d’exterior, sobretot pel que fa a estudis d’espais naturals a Catalunya. A més, el departament treballa per a col·laborar i facilitar l’estudi de mostres d’artròpodes per posteriors treballs de biologia molecular.

  Mail de contacte: gmaso@bcn.cat

 • Joan Vallès Xirau

  Universitat de Barcelona

  Catedràtic de Botànica de la Universitat de Barcelona

  Línies de recerca: sistemàtica i evolució de plantes vasculars (amb aproximacions citogenètiques i moleculars), etnobotànica, terminologia botànica, història de la botànica.

 • Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, l’any 1999. Va obtenir el grau de doctor el 2005, amb una tesi sobre genètica de la conservació en espècies rares i amenaçades de la conca Mediterrània occidental. Ha realitzat diverses estades (en especial, una estada post-doctoral de dos anys a l’Institut de Botànica de Beijing) a la Xina, on ha realitzat nombrosos estudis sobre biogeografia i conservació de la flora local. També col·labora amb investigadors de Corea i del Japó.

  Actualment és Científic Titular del CSIC a l’Institut Botànic de Barcelona, on treballa principalment en genètica de poblacions, filogeografia, invasions biològiques i conservació.

 • Investigador col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona des de 2003, està especialitzat en l’estudi de les mosques (ordre Diptera), un dels tants grups que conformen la gran classe dels insectes. Els dípters són molt diversos i estan presents a tot el món, des de les mosques comunes i mosquits que ens trobem a la llar, passant per aquelles que van a les flors del nostre jardí o parcs de la ciutat i que són molt semblants a les abelles de la mel oa algunes vespes, i acabant per unes altres que són caçadores (alimentant d’altres petits insectes que cacen al vol) i fins i tot, n’hi ha que parasiten altres insectes dipositant els seus ous en ells perquè les larves puguin créixer i completar el seu cicle de vida fins convertir-se en mosques adultes.

  També realitza estudis dels insectes que viuen a les copes dels arbres, concretament del bosc mediterrani del Parc Natural de la Serra de Collserola, el parc metropolità més gran del món, amb una biodiversitat increïble i just al costat de la nostra ciutat! Allà en Jorge Mederos ha construït una plataforma i una passarel·la per caminar sobre les copes dels arbres i així estudiar més fàcilment els insectes i altres artròpodes que habiten en les diverses altures del bosc.

  Per a més informació visiteu el blog del seu projecte Biodiversitat Insecta Collserola o per contactar per visitar aquesta bonica zona natural on estudia.

 • Aquest biòleg professional i ornitòleg vocacional forma part de la Unitat Científica de l’ICO, on s’encarrega d’analitzar dades obtingudes per projectes de ciència ciutadana o per investigadors professionals amb la finalitat d’obtenir informació de molta qualitat per conèixer a fons tots els detalls sobre les poblacions d’ocells de Catalunya. Marc Anton ha treballat a fons en el disseny de la metodologia, coordinació i anàlisi de l’Atles dels Ocells Nidificants d’Europa i l’Atles dels Ocells de Barcelona. L’experiència i coneixement acumulats en aquests projectes científics, el seu coneixement dels ocells al camp i la facilitat amb què ho comunica el configuren com un guia ideal per iniciar-se en el coneixement dels ocells.

 • Enginyera Agrònoma especialista en Líquens. Treballa a Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, en recursos hídrics alternatius i recerca aplicada en el cicle de l’aigua en entorn urbà, així com activitats de transferència de coneixement Universitat/Centres de Rerceca – Municipi/Projectes Internacionals en els àmbits d’aigua i biodiversitat.

  Contacte: mjchesam@bcn.cat

 • Professora Titular del Departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la Unversitat de Barcelona des del 1992. Especialista en insectes heteròpters. En col·laboració amb altres autors, ha publicat el catàleg d’heteròpters de Catalunya, claus dicotòmiques per les famílies ibèriques (actualment en revisió), i la llista d’espècies d’heteròpters incloses en els documents “Invertebrats que requereixen mesures de conservació a Catalunya” i “Libro Rojo de Invertebrados amenzados de España”. Participa a les jornades de BioBlitzBcn des dels seus inicis, on compta amb la col·laboració de joves graduats en Biologia.

 • Llicenciat i doctor en Ciències Químiques. Col·laborador del Departament d’Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona des de 1999. Participa en tasques de revisió i documentació de les col·leccions de coleòpters del Departament, així com en alguns projectes sobre biodiversitat d’invertebrats.

 • Llicenciada en Biologia, especialitat en Organismes i Sistemes. L’any 2008, és contractada per l’empresa de documentació DOC6, com a documentalista de la col·lecció d’Artròpodes, per realitzar les tasques d’ordenació, de documentació i d’informatització del fons de la col·lecció, a banda de col·laborar en projectes de recerca i en altres tasques pròpies de la gestió del Departament d’Artròpodes.

  Mail de contacte: nbranas@bdoc6.com

 • Conservadora – directora de l’herbari BC / Vicedirectora de l’IBB

  Doctora en Biologia, especialitzada en Botànica, concretament en història de la Botànica i en l’estudi d’herbaris històrics. Treballa a l’herbari BC com a conservadora i responsable de l’herbari,  i en la línia de recerca de “Història de la Botànica i anàlisi de col·leccions”

  Comissària de l’exposició “Salvadoriana”, exhibida a l’Institut Botànic de Barcelona.

  Actualment està dirigint una tesi sobre les col·leccions de l’herbari BC.

   

  Principals interessos:

  Demostrar canvis en la flora al llarg del temps, extincions, regressions o introducció d’espècies mitjançant els herbaris històrics. Cerca de plecs tipus i d’interès taxonòmic i/o nomenclatural en herbaris històrics. Estudi de la documentació històrica de l’herbari i dels botànics que hi col·laboraren així com de les circumstàncies culturals i/o polítiques del moment que propiciaren la seva creació. Donar a conèixer el valor dels herbaris històrics de l’Institut Botànic com testimonis últims per la comparació i tipificació dels tàxons, per verificar exemples de possibles extincions degudes al canvi climàtic i per datar la introducció de plantes al·lòctones al nostre país.

 • Conservadora de l’herbari BC, la col·lecció de plantes més important de Catalunya amb uns 800.000 plecs. La seva feina principal inclou la gestió de la base de dades dels plecs on s’inclouen totes aquelles dades que figuren a les etiquetes. També gestiona el tesaure taxonòmic de l’herbari que indica sota quin nom s’han de guardar les plantes.

  Actualment realitza la seva tesi doctoral en herbaris, concretament, en com aquestes col·leccions botàniques poden ajudar a millorar el coneixement que tenim de la flora. Aquesta recerca la fa des de diferents punts de vista: conservació (a partir dels plecs de les plantes amenaçades), taxonòmic (a partir dels plecs tipus, és a dir, aquells que han servit per identificar plantes noves) i bioinformàtic (aplicant les noves tecnologies a les bases de dades de col·leccions per crear catàlegs en línea interactius).

 • Doctora en Biologia, especialitzada en Botànica, en taxonomia de plantes superiors de la regió Mediterrània i Macaronèsica i Filogènia Molecular. Treballa a l’herbari BC com a tècnica, informatitzant col·leccions botàniques d’herbari principalment entrant, corregint i completant en cas necessari les dades biològiques presents a les etiquetes dels plecs recol·lectats per diversos autors botànics.

  També realitza estudis de recerca en plantes superiors, en el grup de Biodiversitat i evolució de plantes de l’Institut Botànic de Barcelona. Treballa amb plantes de la família de Asteràcies proposant classificacions taxonòmiques basades en grups d’organismes que procedeixen d’un ancestre comú. Les principals eines que fa servir són: les col·leccions d’herbari, els marcadors moleculars i la seqüenciació de DNA.

 • Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i especialitzada en biologia d’organismes i sistemes i ecologia aquàtica. Té 12 anys d’experiència en el sector de la investigació, la docència a secundària i universitària i la consultoria ambiental, on ha desenvolupat tasques com la recol·lecció i identificació de mostres vegetals aquàtiques per conèixer l’estat ecològic de rius i llacs segons les directrius de la DMA (Directiva Marc de l’Aigua).

  nuriaflorarnau@gmail.com

 • És biòleg i anellador expert i imparteix gran part dels cursos d’anellament científic de l’ICO destinats a formar anelladors principiants i experts. És coordinador del programa d’estacions Sylvia, en les que s’anellen ocells de forma estandarditzada, seguint protocols de treball molt rígids, i ell mateix condueix diverses estacions d’anellament. Compta amb molta experiència en la formació en ornitologia per públic de tot tipus.

 • Pepita Nolla i Querol

  Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, amb més de 20 anys d’experiència en el món de les aigües (continentals o residuals). Especialitzada en microalgues, concretament en la identificació de fitoplàncton, cianobacteris i diatomees de llacs, rius i embassaments, així com en la utilització d’índexs biològics basats en aquests organismes per tal d’avaluar l’estat ecològic de les masses d’aigua superficials i en la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), d’obligat compliment per als països membres de la Unió Europea.

  Actualment treballa com a professional independent.

  Més informació:

  www.phytolabcontrol.com
  Email: pepita.nolla@phytolabcontrol.com

 • Llicenciat en Biologia, especialitat en Organismes i Sistemes. Col·laborador del Museu des del 2007, participant en diversos projectes de documentació de les col·leccions (Cordats, Invertebrats no Artròpodes, digitalització 3D, Unitat de Registre). Actualment contractat per BDOC6, com a documentalista de la col·lecció d’Artròpodes.

  Contacte: sgago@bdoc6.com

 • Directora de l’Institut Botànic de Barcelona.

  Grup de recerca: Biodiversitat i evolució de plantes
  Membre del Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB)
  Corresponsable del grup BioFiC-Planta/EnobotCat

  Línies de recerca: Biodiversitat, citogenètica molecular i evolució del genoma, etnobotànica

 • Membre de l’Associació Catalana de Malacologia i col·laborador científic del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És autor o coautor de diversos llibres i d’articles científics en revistes especialitzades. Participa com a investigador, en diversos projectes sobre malacologia continental relacionats amb la faunística i les aplicacions als processos de planejament d’espais naturals. També realitza estudis de recerca en projectes multidisciplinaris concretats en diversos aspectes faunístics i ecològics, com són efectes de les pertorbacions en la biodiversitat i les seves implicacions amb la gestió.