Monitorització Acústica d’Ocells

dissabte, 16 de maig de 09:30 h. a 12:30 h.

Són molts els grups faunístics que emeten vocalitzacions sonores específiques. El reconeixement de veus i cants ens permet donar un pas important en la identificació d’espècies i millorar el nostre registre de dades de biodiversitat. En el Bioblitz’15 donarem les eines per tal d’identificar pel so les espècies d’ocells presents al Parc de Montjuïc algunes de les quals resulten difícils d’observar  o identificar mitjançant la detecció visual.

Especialistes

Aquest itinerari esatarà conduït per Eloïsa Matheu provinents de

Grups biològics

Aquest itinerari està associat als següents grups biològics:

Aquest esdeveniment està complet.