Sons de la Natura

Diumenge, 05 de maig de 09:00 h. a 10:30 h.

Aquest itinerari consisteix en una presentació de les característiques dels espais en què es treballarà, així com la dinàmica de l’activitat: objectius, sons que es poden trobar, eines que es faran servir. Es repartiran gravadores portàtils i auriculars entre els participants i s’explicarà el funcionament per a fer escolta augmentada i enregistraments. També es repartiran les fitxes de registre, que contenen l’itinerari i serveixen per registrar les dades corresponents a cada gravació que es realitza.

Els participants seguiran un itinerari dirigit per les formadores dels tallers, que els aniran orientant sobre els sons que es poden escoltar, els hi demanaran atenció en alguns sons concrets. Realitzaran alguns exercicis d’escolta i enregistrament dirigits i a partir d’aquí els participants decidiran quins sons consideren rellevants i els enregistraran amb les gravadores. Després de cada enregistrament anotaran el lloc on s’ha fet la gravació i la descripció del so a la fitxa de registre. Les formadores donaran informació específica sobre les espècies animals que aniran escoltant i compartiran fitxes amb informació d’aquestes espècies.

Especialistes

Aquest itinerari estarà conduït per Eloïsa Matheu i Ilaria Sartori provinents de Music Technology Group (Universitat Pompeu Fabra) i Fundació Phonos

Inscripcions tancades